Kotor

Stari kotorski grad je jedna od najbolje sačuvanih srednjevjekovnih urbanih cjelina ovog dijela Mediterana, koja je uspjela da održi svoju srukturu tipičnu za gradove od 12. do 14. vijeka. Asimetrični sklop uskih ulica i trgova obiluje brojnim vrijednim spomenicima srednjevjekovne arhitekture koji su doprinijeli, pored ostalih ljepota, da Kotor bude uvršten u UNESCO-ov spisak "Svjetske prirodne i kulturne baštine". Kulturno naslijeđe ovog grada čine građevine posebne po arhitektonskom stilu i jedinstvenom uklapanju u ambijent. Kao svjetska vrijednost sačuvan je fortifikacijski sistem Kotora koji čine zid dužine 4,5 km, visine do 20 m i širine do 15 m i zaštita s mora. Bedemi su začeti jos u ilirsko doba i razvijani sve do XVIII vijeka. Od troje gradskih vrata najstarija su "južna", dijelom nastala u IX vijeku, dok su "Sjeverna" i "Glavna" sagrađena u stilu renesanse polovinim XVI vijeka.

Reprezentativni spomenik romanske arhitekture na Jadranu predstavlja velelepna kotorska katedrala svetog Tripuna, podignuta u 1166. godine, izgrađena na ostacima ranijeg hrama iz IX vijeka. U njoj se nalaze ostaci fresaka iz XIV vijeka i bogata riznica sa djelima domaćeg i venecijanskog zlatarstva od 14. do 20. vijeka. Pored katedrale, u prostoru grada sačuvana je bogata baština sakralne arhitekture od 12. do 20. vijeka:

  • Romanička crkva sv. Luke sagradjena za vrijeme vladavine velikog župana Nemanje i njegovog sina Vukana 1195. godine;
  • Romanička crkva sv. Ane s kraja 12. vijeka, s freskama iz 15. vijeka;
  • Romanička crkva sv. Marije iz 1221. godine. U njoj se nalaze ostaci monumentalnog fresknog slikarstva, kao i ranohrišćanski baptisterij;
  • Gotička crkva sv. Mihovila sagradjena na ostacima benediktanskog samostana iz 7. vijeka, s freskama iz 15. vijeka;
  • Crkva sv. Klare iz 14. vijeka, sa izuzetno lijepim mramornim oltarima, radom Franceska Cabiance iz 18. vijeka;
  • Crkva Gospe od Zdravlja, 15. vijek;
  • Pravoslavna crkva sv. Nikole, s pocetka 20. vijeka, s bogatom zbirkom ikona.

U gradu se nalaze i mnogobrojne palate: palata Drago, s gotskim prozorima iz 15. vijeka; palata Bizanti iz 17. vijeka; palata Pima, s tipičnim oblicima renesanse i baroka, 16. vijek; palata Grubonja, sa ugrađenim grbom stare kotorske apoteke, osnovane 1326. godine; palata Grgurina iz 18. vijeka, danas zgrada Pomorskog muzeja, kao i Sat kula iz 16. vijeka, pored koje se nalazi srednjevjekovni stub srama.
 

Kontakt i rezervacije: +382 32 302 964, +382 69 756 128; e-mail: marcofs1@yahoo.com

Copyright © 2006-2015. Villa Vavan - All Rights Reserved. ::::: Kreativnije.com